Działalność Charytatywna

Od kilku lat zarówno spółka jak i poszczególni pracownicy chętnie licytują i wygrywają aukcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W latach 2005-2015 organizowaliśmy Świąteczną Akcję Charytatywną przygotowując paczki świąteczne. W ten sposób wspomagaliśmy warszawskie i lubelskie Domy Dziecka, Hospicja oraz Domy dla Dzieci Niewidomych i Szkoły Podstawowe.