Wydarzenia

Organizujemy wydarzenia skierowane do uczestników rynku spożywczego: Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich, Złote Innowacje FMCG & Retail, Kongres Eksportu Spożywczego, Akademia Trade Marketingu, Konferencja Trade Marketingowa.

 

 

Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich

Konkurs „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich” jest jednym z najważniejszych – cyklicznych wydarzeń polskiej branży FMCG. Organizatorem konkursu jest miesięcznik Hurt & Detal – jedno z najbardziej znaczących na rynku prasy branżowej, ogólnopolskie pismo FMCG. Konkurs odbywa się w cyklu rocznym. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w maju 2011 roku.

„Złoty Paragon” – to wyróżnienie przyznawane przez właścicieli i kierowników sklepów spożywczo-przemysłowych z całej Polski, a jednocześnie czytelników miesięcznika Hurt & Detal. Konkurs wyłania te produkty i usługi, które w sposób szczególny wpływają na rozwój handlu detalicznego Polsce i przynoszą Kupcom największe dochody. Produkty i usługi związane z rynkiem FMCG zgłaszane są do konkursu drogą elektroniczną poprzez specjalnie przygotowaną aplikację. Zgłoszenia są bezpłatne.

Konkurs przebiega pod nadzorem Instytutu Badawczego TNS Polska.

 

Złote Innowacje FMCG & Retail (Innovation Day)

„Złote Innowacje FMCG & Retail” to największe wydarzenie na polskim rynku, które w sposób kompleksowy podchodzi do innowacyjności w sektorze spożywczym i handlu.

 

Kongres Eksportu Spożywczego

Kongres Eksportu Spożywczego to spotkanie polskich eksporterów produktów spożywczych z przedstawicielami zagranicznych sieci handlowych i firm dystrybucyjnych.

 

Akademia Trade Marketingu

Akademia Trade Marketingu to jednodniowe szkolenie, podczas którego dowiesz się m.in. jak odpowiednio zatowarować swój sklep, jak zarządzać poszczególnymi kategoriami produktowymi czy jak prawidłowo poukładać towar na półce, aby klient sięgał po niego częściej. Akademia kierowana jest do właścicieli sklepów spożywczych oraz personelu.

 

Konferencja Trade Marketingu

Celem Konferencji jest umożliwienie uczestnikom rynku FMCG poznania nowoczesnych rozwiązań w zakresie komunikacji i sprzedaży na poziomie retailu. Wydarzenie kierowane jest do pracowników pracujących w działach trade marketingowych oraz wszystkich tych, którzy chcą zwiększyć poziom wiedzy z zakresu trade marktitngu.